കോതമംഗലത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

  കോതമംഗലം : പ്രമുഖ ജ്വല്ലറിയായ ടിയാന ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് സിലേക്ക്  സെയിൽസ്മാൻ , CRE, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ എക്സിക്യുട്ടിവ്, തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം നിർബന്ധം. ഫോൺ: 9288807985, 06282l07928 KLM …

Read More