ദേശീയപാത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും പോലീസും

കോതമംഗലം : ദേശിയ പാത വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി-ധനുഷ് കോടി ദേശീയപാതയിൽ നേര്യമംഗലം മുതൽ വാളറ വരെയുള്ള കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങി. പുലർച്ച മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയപാതയിൽ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല കൂടിയായ ഈ മേഖലയിൽ …

Read More