Connect with us

Hi, what are you looking for?

CHUTTUVATTOM

പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനത്തിനും, പ്രകൃതി ജീവനത്തിനുമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുമായി കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ

കോതമംഗലം : അനുദിനം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുളള മാലിന്യങ്ങളാൽ നമ്മുടെ നാട് വിഷമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിനം 26,000 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. അതിൽ 10,000 ടൺ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനോ ശേഖരിക്കാനോ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് . നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളാ സർക്കാർ 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതാർ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (RUSA), ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാൻ (UBA) എന്നീ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കേരളാ സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിതകേരള മിഷൻ എന്നിവയോട് സഹകരിച്ച് കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ സാക്ഷരതാ, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ഭക്ഷ്യ-ജലസുരക്ഷാ, നീർത്തടസംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുളള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

കോതമംഗലം താലൂക്കിന് കീഴിലുളള കടകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾക്കുപകരം കടലാസ് കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ഗാർഹിക മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും കമ്പോസ്റ്റു രൂപീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ബയോപോട്ടുകൾ വിതരണംചെയ്യുക, ജൈവകർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിലെ സുസജ്ജമായ ലാബ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാസപരിശോധനയിലൂടെ കുടിവെളളത്തിന്റെയും, മത്സ്യമാംസാദികളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക, പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ. ഇതിനുളള ആദ്യപടിയായി മാർ അത്തനേഷ്യസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഗുണനിലവാരമുളള ജൈവവിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമാക്കും.

കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ എല്ലാ സ്‌കൂൾ – കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും കലാസാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലുളള അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപക അനധ്യാപകരും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളാകും.
പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്ന ജീവിതരീതികൾ ശീലമാക്കുക, വരും തലമുറയ്ക്കായി പ്രകൃതിയെ പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച 10,000 പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുണിസഞ്ചികൾ പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൈമാറും.

കോതമംഗലം താലൂക്കിന്റെ കീഴിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വീടുകളിൽ ഇത്തരം തുണി സഞ്ചികൾ എത്തിക്കാനാണ് മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷന്റെ ശ്രമം. പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 2020 ഫെബ്രുവരി 15ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബഹു. രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ. ബിനോയ് വിശ്വം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിൽ വച്ച് നിർവ്വഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ കോതമംഗലം എം.എൽ.എ. ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്‌സൺ ശ്രീമതി. മഞ്ജു സിജു, വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ. എ.ജി. ജോർജ്ജ്, മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോ. വിന്നി വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

You May Also Like