ഇടം പ്രവാസിസംഘടന അംഗൻവാടിക്ക് ടെലിവിഷനും, ഡി വി ഡിയും നൽകി.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച്നൽകിയ പുതിയകെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച പൈമറ്റം മുപ്പത്തിഅഞ്ചാംനമ്പർ അംഗൻവാടിക്ക് പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലേയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേയും പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇടംപ്രവാസി സംഘടന ടെലിവിഷനും, ഡി വി ഡിയുംനൽകി. അംഗൻവാടിയിൽനടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇടം എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിഅംഗം റഷീദ്പരീക്കുട്ടി ടെലിവിഷനും, ഡി …

Read More

കോതമംഗലം ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് പല്ലാരിമംഗലം ഡിവിഷനിലെ പൈമറ്റത്ത് നിർമ്മിച്ച വനിതാ ക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 22 – 6 – 20l9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആന്റണി ജോൺ MLA നിർവ്വഹിക്കും.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് പല്ലാരിമംഗലം ഡിവിഷനിലെ പൈമറ്റത്ത് നിർമ്മിച്ച വനിതാ ക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 22 – 6 – 20l9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആന്റണി ജോൺ MLA നിർവ്വഹിക്കും. ബ്ലോക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഷീദസലിം അദ്ധ്യക്ഷതവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ …

Read More