പല്ലാരിമംഗലം സി.എച്ച്.സിയിൽ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറി ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് ഘടകസ്ഥാപനമായ പല്ലാരിമംഗലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാവിധ ടെസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാകുംവിധം നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഷീദസലിം നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.മൊയ്തു അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് …

Read More