Connect with us

EDITORS CHOICE

അതി ജീവന പാതയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് താങ്ങായി തണലായി രാജീവ് പള്ളുരുത്തി.

Published

on

കൊച്ചി: മറ്റൊരു ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം കൂടി കടന്നു പോയി. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും, അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ജീവിതം തന്നെ ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച മനുഷ്യസ്നേഹിയുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. വീൽ ചെയറി ലായിട്ടും നിശ്ചയ ദാർഢ്യം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്‌നേഹി അത് തന്നെയാണ് രാജീവ്‌ പള്ളുരുത്തിയെന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രിയ രാജീവേട്ടനെ വേറിട്ടതക്കുന്നതും.വീൽ ചെയറിൽ ജീവിതം തളക്കപ്പെട്ട ഭിന്ന ശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഓൾ കേരള വീൽ ചെയർ റൈറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് രാജീവ്‌ പള്ളുരുത്തി. പള്ളുരുത്തിയിൽ വച്ചു 20വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടന്ന ഇദ്ദേഹതിന്റെ ജീവിതം വീൽ ചെയറിൽ ആകുന്നത്. തന്റെ ഇലക്ടിക്‌ വീല്‍ചെയറില്‍ ഇരുന്ന്‌ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് എന്ത്‌ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും രാജിവ് എന്ന മനുഷ്യ സ്‌നേഹി അവിടെ തന്റെ വീൽ ചെയറിൽ എത്തിയിരിക്കും. കേരളത്തിലെവിടെയും എത്തി സഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ്‌ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് രാജീവ്‌ പറയുന്നു. ഇന്ന്‌ സമുഹം ഭിന്നശേഷിക്കാ
രെ കൂടുതല്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത്‌ ശുഭസുചനയാണന്ന് രാജീവ്‌ പറഞ്ഞു.
ഭിന്നശേഷി അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും,
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കു കടന്നു വരുന്നതിന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ആക്സസബിലിറ്റിയും സുപ്രധാനമാണന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും , പൊതു മേഖല – സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും , കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, വിനോദ സഞ്ചാര ഇടങ്ങളും , കെട്ടിടങ്ങളും ഹാളുകളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സത്വരം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം എന്നും നിലവിൽ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളും നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ പ്രത്യേക പെൻഷൻ വിഭാഗം ആക്കുകയും,
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പെൻഷൻ 4000 രൂപ ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.
ശാരീരികമായി കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉള്ള 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പെൻഷൻ 5000 രൂപ ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്, ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക,
കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന അവരുടെ ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി തുക വർധിപ്പിക്കുക .
ആശ്വാസ കിരണം നിലവിൽ ഇപ്പോൽ ഒരു വർഷത്തെ കുടിശ്ശിക ഉണ്ട്
അത് എത്രയും വേഗം നൽക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് രാജീവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ.

2018 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ ആശ്വാസ കിരണത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്രയും വേഗം ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി തുക അനുവദിക്കണമെന്നും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ റേഷൻ കാർഡ് ബിപിഎൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പിലാകാണാമെന്നും രാജീവ്‌ പള്ളുരുത്തി പറഞ്ഞു. സ്വയം തൊഴിലിന് പലിശ രഹിത വായ്പ അനുവദിക്കുക,
ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് , കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് , സൊസൈറ്റികൾ വഴികൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക . സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാൾ എങ്കിലും സൗജന്യമായി നൽകുക . കൈവല്യ പദ്ധതി ഇനിയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക .
കാലതാമസം കൂടാതെ അവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുക അനുവദിക്കുക .

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമ/വാര്‍ഡ് സഭകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും അതു കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതു സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. മാത്രമല്ല.ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമ/വാര്‍ഡ് സഭകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരേയും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കുകയും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ ഒരിടത്തു വെച്ചു മാത്രം ഭിന്നശേഷി ഗ്രാമ/വാര്‍ഡ് സഭകള്‍ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും വേണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് ഉപയുക്തമാകും വിധം എല്ലാ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ പരിധിയില്‍ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുക
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വികസന കമ്മിറ്റികളില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതിൽ വീൽചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുക, ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉന്നമനത്തിന് കൂടുതല്‍ പരിഗണന ലഭിക്കണം.

ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എം ആർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 28500 രൂപയാണ്. സ്പൈനല്‍ കോഡ് ഇഞ്ച്വറി , പോളിയോ, മസകൂലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നീ ഗുരുതരമായ അംഗവൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പായി ലഭിക്കുന്നത്. വളരെ കൂടുതല്‍ ശാരീരിക പരിമിതിയുളള ഈ വിഭാഗങ്ങളേയും എം ആർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി അവർക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയും മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുക. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ക്ലേശപൂർണ്ണമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളാൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു താഴോട്ടു പോകാതിരിക്കാനായി ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളതു പോലെതന്നെ 5 % സംവരണം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്കും നൽകണം. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകണം.

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ് ഡസ്ക് ആരംഭിക്കുക
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ജോലി സംവരണം നൽകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉള്ള വീൽചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക വിഭാഗം എന്ന് രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിഗണന നൽകുക. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് – കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതിയ അപേക്ഷകരെ ചേർക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരില്‍ പലരുടേയും വീടുകളിലേക്ക് ഉള്ള വഴി പലപ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക്പ്പാതകളും തീരെ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്തതുമാണ്. അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വീൽചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഉള്ള വഴികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ യോഗ്യമായ വഴിസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പ്രത്യേക അദാലത്തുകൾ നടത്തുക. മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പറ്റാത്ത തിരെ ശാരീരിക പരിമിതിയുളള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽചെയർ നൽകുക. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ നല്ല കമ്പനിയുടെ ഗുണമേന്മ ഉള്ള മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ ലഭിക്കാൻ നിലവിൽ 60 വയസ്സ് ന് താഴെയാണ് വയസ്സ് പരിധി ഇത് ഒരുപാട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ ലഭിക്കാൻ ഉള്ള വയസ്സ് പരിധി ഉയർത്തുക .

മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ മാത്രമോ പിന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ മിക്ക മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വലിയ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നിലവിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് 8 വർഷം എന്നത് 6 വർഷമായി നിജ പ്പെടുത്തുക .
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശാരീരിക പരിമിതികൾ നോക്കി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആക്റ്റീവ് വീൽചെയറുകൾ നൽക്കുക , യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പാതയോരങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുളള ഷീ ലോഡ്ജുകൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ റാമ്പ്കൾ , ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ വീൽചെയർ ഫ്രണ്ട്‌ലി ടോയ്‌ലറ്റും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വിശ്രമം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുക, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ശാരീരിക പരിമിതിയുളള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പേ വാർഡ് അനുവദിക്കുക/
പേ വാർഡിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുക, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും , നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് , ജില്ലാതല സമിതിയും സംയുക്തമായി മസ്തിഷ്ക ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് നടപ്പാക്കുന്ന സൗജന്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൽ നിലവിൽ ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മാനസിക വൈകല്യം, ബഹുമുഖ വൈകല്യം എന്നി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചലന വൈകല്യം , ലോക്കോമോട്ടിവ് ഡിസബലിറ്റി ഉള്ള വരെയും , നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടുതുക, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭിന്നശേഷികാർക്കായി മൊബൈൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യം നടപ്പിലാക്കണം, കോവിഡ് ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുളള ഭിന്നശേഷി നിർണയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേരാൻ ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക .

ഗവണ്‍മെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പല സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളുടേയും നേട്ടം ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില നടപടികള്‍.
സർക്കാർ ഇതര പൊതു കാര്യങ്ങൾക്കും ചികിത്സ സഹായത്തിനും , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും സ്വയം തൊഴിലിനും അപേക്ഷയ്ക്ക് ഭിന്നശേഷി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവ മാത്രം രേഖയായി സ്വീകരിക്കണം വീണ്ടും ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജർ ആക്കണം എന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കുക
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലും പകൽവീട് പോലെ ഭിന്നശേഷികാർക്കായി സ്വന്തമായി ഒരിടം ‘ഭിന്നശേഷിസദനം’ തുഠങ്ങണം.

ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നതിനും ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനും മാനസികവും ആരോഗ്യ പരവുമായ ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെ ജീവതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയും ഉയർച്ചയും വളർത്താൻ കഴിയും. ഈ ഭിന്നശേഷി സദനത്തിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കലാസാംസ്കാരിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭിന്നശേഷി വികസനോന്‍ മുഖമായ സെമിനാറുകൾ നടത്തുകയും വേണം.
സർഗാത്മകമായ പല ആശയങ്ങളും രൂപീകരിക്കാൻ ഈ ഭിന്നശേഷിസദനം കാരണമാകും.
കലാ-കായിക രംഗത്ത് ഉള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ അവരുടെ മത്സര ഇനങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരിക്കുക എന്നിവയാണ് രാജീവ്‌ പള്ളുരുത്തി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഓൾ കേരള വീൽ ചെയർ റൈറ്റ്സ് ഫെഡറഷന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ.


EDITORS CHOICE

രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് നേടി കോതമംഗലത്തെ സെബ വിസ്മയമാകുന്നു.

Published

on

എം പി ജെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ് നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി സെബ.
  • കെ എ സൈനുദ്ദീൻ

കോതമംഗലം : എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി വിസ്മയം തീർത്ത് സെബ നെഹ്റ ബാലിക. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സിലും മുത്തമിട്ട് രണ്ടു വയസും ഏഴു മാസവും പ്രായമുള്ള സെബ വിസ്മയമാകുന്നു. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ആണ് സെബയുടെ ബുദ്ധിശക്തി ആദ്യം ഇടംപിടിച്ചത്. തുടർന്ന് എം പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സിലും ഇടം നേടി. കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴി തോട്ടത്തിക്കുളം അഡ്വ. ബാബുസാലിഹിന്റെയും അഡ്വ. റഹീമ ബഷീറിന്റെയും ഏക മകളാണ് സെബ. 15 ഫ്രൂട്ട്സ്, 12 വാഹനങ്ങൾ, 10 ദേശീയപതാകകൾ, 8 ദേശീയചിഹ്നങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ 16 അവയവങ്ങൾ, 17 മൃഗങ്ങൾ, 11 പച്ചക്കറികൾ, 10 കിളികൾ 19 ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയവ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി ഓർമ്മകളിൽ കോർത്തിണക്കി അനായാസം പറയും. നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. 19 ഇനങ്ങളാണ് അംഗീകാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചത്.

മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം മനപാഠമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെബ വിസ്മയം നിറഞ്ഞ അറിവുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത്. പ്രായത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് തെളിയുന്നുവെങ്കിലും അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര കുഞ്ഞല്ല സെബ. സിവിൽ സർവീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉമ്മ റഹീമ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന സെബയോട് ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സെബയ്ക്ക് മുന്നിൽ അറിവിന്റെ ലോകം തുറന്നു കിട്ടുന്നത്.

ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ച് കഥ പറഞ്ഞത് മനപ്പാഠമാക്കിയ സെബ ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പരസ്യബോർഡിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ നാമം ഉച്ചരിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം. കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അധികൃതരുമായും എം പി ജെ റെക്കോർഡ് സ് അധികൃതരുമായും ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം ചിത്രങ്ങളും വസ്തുക്കളും കുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അനുമോദന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മെഡലുകളും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളും അധികൃതർ അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നു പോലും ഒരു പക്ഷേ സെബക്ക് ഗൗരത്തോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോയെന്നത് ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കുന്നു.


Continue Reading

EDITORS CHOICE

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് കോതമംഗലത്തിന് സ്വന്തം.

Published

on

എറണാകുളം : കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ആനുവൽ ടെക് ഫെസ്റ്റ് ആയ Takshak 21 ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘India Book of Records’ ലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് ( Cloth mask) 19/1/2022 ൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, ഔദ്യോഗികമായി മാസ്കിന്റെ അളവുകൾ കോതമംഗലത്തുള്ള കേരള സർക്കാർ AEO ഓഫീസിൽ നിന്ന് അധികാരി ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഷാജി ചാക്കോ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 20 മീറ്റർ നീളവും 15.4 മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള മാസ്ക് (308 sqm) ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ തുണിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മാസ്ക് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സ്ന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്.

നിലവിൽ ഉള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോഡിനേക്കാൾ വലിപ്പമേറിയ മാസ്ക് ആണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോളേജ് അധികാരികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. കാർത്തിക് രാധാകൃഷ്ണൻ, ജെയ്സിൽ ജോൺസൺ, മറ്റു സഹപാഠികളും, Takshak 21 ന്റെ സ്റ്റാഫ് കോ ഓർഡിനേറ്റേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫ. അരുൺ കെ.എൽ. പ്രൊഫ. കിരൺ ബോബി എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർ അത്തനേഷ്യസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മാത്യു കെ. അറിയിച്ചു.


Continue Reading

EDITORS CHOICE

മെർലിൻ ഉണ്ണിയപ്പവുമായി എൽദോ എബ്രഹാമിനെ കണ്ടത് വഴിത്തിരിവായി; ഏഴ് മക്കൾക്കും അമ്മക്കും താമസിക്കാൻ വീടൊരുങ്ങി.

Published

on

കോതമംഗലം : ഏഴ് മക്കൾക്കും അമ്മക്കും താമസിക്കാൻ വീടൊരുങ്ങി. മെർലിനും ബ്ലസിക്കും ഇനി വീട് സുരക്ഷിതം. ഏഴ് മക്കളുമായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു ഷീല മാത്യുവും കുടുംബാംഗങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നത്. അടച്ചുപൂട്ടാൻ വാതിൽ ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു വീടിൻ്റെ സുരക്ഷക്കായി ഡോ: സബൈൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതിഥി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സഹായം എത്തിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊടിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പരുതപ്പുഴയിലായിരുന്നു താമസം. 2018-ലെ പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്നു. പുഴ പുറമ്പോക്കിലായിരുന്നു ദീർഘകാലമായി താമസിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് വീട് നിർമാണത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

കോതമംഗലം രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന സ്ഥാപനമായ ജീവയിൽ നിന്ന് 5 സെൻ്റ് സ്ഥലം പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യമായി വാങ്ങി നൽകി. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റം മൂലം സർക്കാർ നൽകിയ പണം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏറെക്കാലമായി വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. 7 മക്കളിൽ 6 പേരും വിദ്യാർഥികളാണ്. അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവും കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ അമ്മ ഷീല മാത്യു തയ്യാറാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്ത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തും. ഉണ്ണിയപ്പവും പപ്പടവടയുമെല്ലാം വിദ്യാർഥികളായ മെർലിനും, ബിബിതയും ചേർന്ന് രാത്രിയാകും മുന്നേ വിറ്റുതീർത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും.

ഒരിക്കൽ എൽദോ എബ്രഹാം എം.എൽ.എ.ആയിരുന്ന സമയത്ത് മെർലിൻ ഉണ്ണിയപ്പവുമായി അടുത്തെത്തി. അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം അടുത്ത നാൾവിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വീടിന് മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും വാതിലുകൾ ഇല്ല. വാടക കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ സഹായിക്കണം. ഇക്കാര്യം എൽദോ എബ്രഹാം ഡോ: സബൈൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അതിഥി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വിഷമതയറിഞ്ഞ് സഹായം എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൾ രണ്ടാം ക്ലാസുകാരി ബ്ലസി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ നൽകിവന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും, പതിവ് റേഷനുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വരെ ആശ്വാസമായിരുന്നത്. അതിഥി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അംഗം വി.എം.നവാസ്, എം.എസ്. അലിയാർ കെ.എ.സനീർ, വി.കെ സക്കീർ ,ഹസ്സൻ ഒ.എം, പി.എ.മുഹമ്മദ് എന്നിവർ വീട് സന്ദർശിച്ചു.


Continue Reading

Recent Updates

CRIME2 hours ago

രണ്ടരലക്ഷത്തോളം വിലവരുന്ന ഹെറോയിൻ മയക്കുമരുന്നുമായി ബംഗാളി പോലീസ് പിടിയിൽ.

മൂവാറ്റുപുഴ :രണ്ടരലക്ഷത്തോളം വിലവരുന്ന ഹെറോയിൻ മയക്കുമരുന്നുമായി ബംഗാൾ സ്വദേശി മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. മുളവൂർ തച്ചോടത്തുംപടി ഭാഗത്ത്‌ വാടകക്ക് താമസിച്ചുവരുന്ന ബംഗാൾ മുർഷിദാബ്ബാദ് ഫരീദ്പൂർ സ്വദേശി ഖുസിദുൽ...

NEWS2 hours ago

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ; 9708 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എറണാകുളം : ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 9708 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോതമംഗലം താലൂക്കില്‍ അഞ്ഞൂറോളം പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 126 പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു....

NEWS4 hours ago

രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷാപുരസ്കാരം ലഭിച്ച അൽഫാസ് ബാബുവിനെ കിസാൻ സഭ ആദരിച്ചു.

കോതമംഗലം :രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷാപുരസ്കാരം ലഭിച്ച അൽഫാസ് ബാബുവിനെ കിസാൻ സഭ കോതമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. കിസാൻ സഭ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ...

NEWS4 hours ago

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ 200 കോടി രൂപയുടെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരമായി : ആന്റണി ജോൺ MLA

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ 200 കോടി രൂപയുടെ ജലവൻ മിഷൻ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരമായതായി ആന്റണി ജോൺ MLA അറിയിച്ചു. കീരംപാറ പഞ്ചായത്ത് –...

NEWS9 hours ago

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ കോ – ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അവലോകന യോഗം കോതമംഗലത്ത് ചേർന്നു.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ വിവിധ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്‌ച്ചർ കോ – ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകന യോഗം...

CHUTTUVATTOM1 day ago

റോഡ് സൈഡിലെ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം പൊളിച്ച് നീക്കണം: പി.ഡി.പി.

കോതമംഗലം : നെല്ലിക്കുഴി -314 റോഡിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ റോഡ്സൈഡില്‍ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില്‍ നടന്ന അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം പൊളിച്ച് നീക്കണമെന്ന് പി.ഡി.പി.നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 23...

NEWS1 day ago

കോതമംഗലത്ത് കൂടുതൽ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീർറ്റ്മെന്റ് സെന്റെർ അനുവദിക്കണം: എഐവൈഎഫ്

കോതമംഗലം: കോതമംഗലത്ത് കോവീഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രിറ്റ്മെന്റ് സെന്റെർ അനുവധിക്കണമെന്ന് എഐവൈഎഫ് കോതമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രവർത്തക യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. താലൂക്കിൽ ദിനംപ്രതി നൂറ് കണക്കിനു കോവീഡ് രോഗികൾ...

CHUTTUVATTOM2 days ago

കോട്ടപ്പടിയിൽ ടൂറിസം ഡേ സെമിനാർ നടത്തി.

കോട്ടപ്പടി : കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് കോളേജിൽ ഐക്യുഎസിയുടെയും ടൂറിസം ക്ലബ്ബിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന സെമിനാർ നടത്തി. സ്കൂൾ മാനേജർ സിഎം ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടൂറിസത്തിന്റെ...

NEWS2 days ago

വാരപ്പെട്ടി സി എച്ച് സി യിൽ 1.79 കോടി രൂപ മുടക്കി പുതിയ ഐസലേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മിക്കും: ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ വാരപ്പെട്ടി സി എച്ച് സി യിൽ ഒരു കോടി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പുതിയ ഐസൊലേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന്...

NEWS2 days ago

ടോറസ് അപകടം; മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമം, കോതമംഗലത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി യുവാക്കളുടെ വിടവാങ്ങൽ.

കോതമംഗലം : വാളറ കൂത്തിന് സമീപം ടോറസ് മറിഞ്ഞ് അടിയിപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് പേരും മരണമടഞ്ഞു. ഏകദേശം 8 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രക്ഷപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രണ്ടുപേരുടെയും മൃതദ്ദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്....

CHUTTUVATTOM3 days ago

കോട്ടപ്പടിയിൽ യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ.

കോട്ടപ്പടി : തെക്കേക്കുന്ന് ഷെബിൻ പോളിന്റെ ഭാര്യ ജിൻഷാ (26)യെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച്ച വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ജിൻഷയുടെയും ഷെബിന്റെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം ആകുന്നതേയുള്ളു....

ACCIDENT3 days ago

ചീയപ്പാറയ്ക്കു സമീപം ടോറസ് ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു.

നേര്യമംഗലം : കൊച്ചി – ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ നേര്യമംഗലം ചീയപാറയ്ക്ക് സമീപം ടോറസ് ലോറി അപകടത്തിൽ പെട്ടു. അടിമാലിയിൽ നിന്നും കോതമംലത്തിനു വരുകയായിരുന്ന KL 24 K...

CHUTTUVATTOM3 days ago

കോതമംഗലം നഗരത്തിന് സമീപം കുറുക്കൻ വണ്ടിയിടിച്ചു ചത്തു.

കോതമംഗലം: കോഴിപ്പിള്ളി ശോഭന സ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും നൂറ് മീറ്റർ മാറി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുറുക്കൻ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. വനം വകുപ്പിൽ വിവരം...

NEWS3 days ago

കോവിഡ് മരണാനന്തര ധനസഹായം: കോതമംഗലത്ത് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ആരംഭിച്ചു.

എറണാകുളം : കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കുള്ള എക്സ് ഗ്രേഷ്യ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങള്‍ക്കും സംശയ നിവാരണത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ജില്ലാതല-താലൂക്ക്തല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ ആരംഭിച്ചു....

EDITORS CHOICE3 days ago

രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് നേടി കോതമംഗലത്തെ സെബ വിസ്മയമാകുന്നു.

കെ എ സൈനുദ്ദീൻ കോതമംഗലം : എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി വിസ്മയം തീർത്ത് സെബ നെഹ്റ ബാലിക. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും എ പി...

Trending

error: Content is protected !!