കോതമംഗലം ഓജസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.


കോതമംഗലം : ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വാഹന ബോഡി നിർമ്മാതാക്കളായ കോതമംഗലത്തെ ഓജസിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

1.Store keeper
2.Supervisors
3.Automobile Painters
4.DC Electricians
5.AC Electricians
6.Sheet Metal Workers
7.Structure Workers
8.Carpenters
9.Machine Operators
10.Helpers

OJES AUTOMOBILES
AM ROAD, KOTHAMANGALAM

▪️(Preferably in and around Kothamangalam)
Any one interested please call to following numbers:
08086700292, 08086700295.

കോതമംഗലത്ത് പുത്തൻ ആഡംബര വീട് വിൽപ്പനക്ക്…

Posted by Kothamangalamnews on Tuesday, 28 May 2019

Leave a Reply