ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിലൂടെ ഒരു നാടിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങി കോട്ടപ്പടി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ അമരക്കാരൻ


കോട്ടപ്പടി : കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിദ്യാലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോട്ടപ്പടി നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കോട്ടപ്പടി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ (KFA) അമരക്കാരനായ ബോബി മത്തായി തറയിൽ കോട്ടപ്പടിയെ ആദരിച്ചു. വളർന്നു വരുന്ന നാളെയുടെ പ്രതിഭകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി കുട്ടികളുമായി ബോബി ആശയ സംവാദം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ലഹരിയുടെ പിറകെ പോകുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് ഫുട്ബോൾ ഒരു ലഹരിയാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും, ജനങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫുട്ബോൾ ഒരു വിനോദത്തിനപ്പുറം ഒരു വികാരമാക്കി മാറ്റുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ബോബി പറഞ്ഞു.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി കുട്ടികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു. കൽക്കുന്നേൽ മാർ ഗീവർഗീസ് സഹദാ പള്ളി ഭരണ സമിതിയുടെയും നാട്ടുകാരുടേയും സഹകരണം എടുത്ത് പറഞ്ഞ നാടിന്റെ ഈ യുവ പ്രതിഭക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾ ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിലെ പൂച്ചെണ്ടും പുസ്തകങ്ങളും നൽകി. SMC ചെയർമാൻ ശ്രീ. അനിൽകുമാർ പൊന്നാടയണിയിച്ചു. മോളി ടീച്ചർ, നിത്യ ടീച്ചർ, സ്കൂൾ ലീഡർ മാസ്റ്റർ: ആരോമൽ തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply